Skip to main content

De specialisaties van Fysiotherapie & Fysio Fitness:

Vanuit hun diverse specialisaties kunnen de therapeuten van Fysiotherapie & Fysio Fitness in Roermond fysiotherapiebehandelingen en fysiofitness bieden. Een groot pluspunt daarbij is dat de specialisaties van ons behandelteam elkaar uitstekend aanvullen.

Oncologie

Een van de specialisaties is oncologie fysiotherapie. Deze therapie is specifiek toegespitst op stoornissen, participatieproblemen en beperkingen die kankerpatiënten ondervinden. Deze problemen kunnen zowel zijn oorzaak vinden in de aandoening zelf, maar kunnen ook het gevolg zijn van de medische behandeling. Vermoeidheid, verminderde mobiliteit en spierkracht, verlies van conditie, pijn, spanningsklachten en veranderingen aan de huid, zijn enkele veel voorkomende klachten in dit verband.
De oncologiefysiotherapeut kan u begeleiden tijdens alle fasen van de ziekte. Zowel de herstelfase (de zogenaamde curatieve fase), de palliatieve en/of de terminale fase. Een cliënt die met zijn lichaam bezig is, kan een positiever lichaamsbeeld ontwikkelen, wat weer kan bijdragen aan zijn algehele welbevinden en het herstel.

Claudicatio

Etalagebenen is de term die bij de meeste mensen bekender in de oren klinkt als “Claudicatio”. Deze aandoening wordt veroorzaakt doordat als gevolg van een of meerdere vernauwingen in de slagaders, de beenspieren tijdens het lopen te weinig zuurstof krijgen, waardoor een hevige pijn optreedt. De meest optimale behandeling hiervoor is een gerichte looptraining, met begeleiding van een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut. Ook de leefstijl van de cliënt wordt hierbij in ogenschouw genomen. Zaken als meer beweging, gezonder eten en – zo nodig -stoppen met roken, dragen bij aan een gezondere leefstijl. Fysiotherapie & Fysio Fitness is aangesloten bij ClaudicatioNet, een landelijk netwerk waar regelmatig overleg plaatsvindt met de vaatspecialisten van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Op die manier kunnen wij de voor u meest optimale behandeling garanderen.

COPD (Long aandoening)

COPD is een chronische longaandoening, waarbij de luchtwegen vernauwd zijn. Bij inspanning – en bij ernstige vormen van COPD ook in rust – kan dit kortademigheid veroorzaken. Fysiotherapie & Fysio Fitness heeft specialistische kennis in huis en kan specifieke trainingsprogramma’s en begeleiding bieden bij het leren omgaan met deze aandoening, zoals:
  • Ademhalingsoefeningen
  • Ontspanningsoefeningen
  • Vervolgbehandeling na revalidatie

Oedeem Fysiotherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Afhankelijk van de oorzaak bestaan er diverse vormen van oedeem. Bij oedeemtherapie wordt een combinatie van verschillende behandelmogelijkheden ingezet”
  • Compressietherapie
  • Oefentherapie
  • Manuele lymfedrainage