Skip to main content

Fysiotherapie bij Fysio Fitness Fincken

Het hoeft geen betoog dat het menselijk lichaam ingenieus in elkaar zit. Botten, spieren en gewrichten werken als een goed op elkaar ingespeeld team samen om de mens in het dagelijks leven te laten functioneren. We vinden het volkomen normaal dat we kunnen lopen, rennen, staan, bukken of springen. Pas op het moment dat er klachten ontstaan, worden we ons ervan bewust we dat vitaliteit helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is.
Team Finkcen Fysio

Persoonlijk plan van aanpak door uw fysiotherapeut

Wanneer bewegen zonder pijn er even niet meer bij is, komt de fysiotherapeut in beeld; hij is immers gespecialiseerd in beweging. Hij behandelt niet alleen klachten aan uw bewegingsapparaat, maar gaat ook preventief met u aan de slag om verdere klachten in de toekomst voor te kunnen blijven.
Graag stellen wij ons team aan uw voor. U leest hier wat zij voor u kunnen betekenen, hoe een behandeling eruit kan zien en welke kwaliteitswaarborgen wij bieden.

De behandeling van uw blessure

Een fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen van stoornissen in het lichaam, die leiden tot lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.
Die klachten kunnen ook leiden tot het minder goed functioneren bij uw dagelijkse bezigheden, het werk en bij het onderhouden van sociale contacten. Bij Fysiotherapie & Fysio Fitness streven we naar een dienstverlening die zo optimaal en doelmatig mogelijk is. Wij streven ernaar onze cliënten bewust te maken van het feit dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het oplossen van zijn lichamelijke problemen. Begeleiding, sturing en advies van de fysiotherapeut is daarbij leidend, evenals in tijd afgebakende behandelplannen.
Een verandering in gedrag zal van invloed zijn op gewaarwording van pijn en bewegingsangst. Het behandelplan dat door de fysiotherapeut wordt opgesteld, is gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt. Het is tevens een van de taken van de fysiotherapeut om de cliënt te leren omgaan met acceptatie van beperkingen die mogelijk van blijvende aard kunnen zijn.
Voor de eerste behandeling plaats vindt, inventariseren we in een intakegesprek van 45 minuten alle aspecten die mogelijk een rol kunnen spelen bij uw klachten.
De einddoelen van de behandeling worden samen met de cliënt vastgesteld, daarbij rekening houdend met de hulpvraag. Een behandeling kan individueel plaatsvinden in een van de behandelkamers of in de trainingszaal. In dat geval is er sprake van medische trainingstherapie of Fysio Fitness. In het geval van complexere hulpvragen valt de keus meestal op medische trainingstherapie.
Fysio Behandeling
Fysiotherapie
Fysio hulpvragen

Complexe hulpvragen

  • Orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld na een schouderoperatie, knie- en heupprothese)
  • Longaandoeningen (COPD)
  • Reumatische aandoeningen
  • Chronische pijnsyndromen (langdurige rugklachten, whiplash, fibromyalgie, bekkeninstabiliteit)
  • Oncologie in zowel de behandelfase, de herstelfase, de palliatieve fase als de terminale fase
  • Claudicatio Intermittens, Hartfalen
  • Centraal Neurologische Aandoeningen
De zorgverzekeraar betaalt in dat geval de behandeling en een complexe hulpvraag zal altijd gebeuren door een daarin gespecialiseerde fysiotherapeut.

Directe toegang tot fysiotherapie en fysiofitness

Voor fysiotherapie heeft u géén verwijsbriefje nodig. Uiteraard staat het u altijd vrij om eerst een afspraak met de huisarts te maken. Het is echter niet meer verplicht en dat heeft als voordeel dat u meteen bij de specialist in beweging terecht komt. En dat is alleen maar bevorderlijk voor het sneller werken aan uw herstel. Uw huisarts behoudt echter altijd zijn rol als coördinator van uw zorg.
De huisarts wordt regelmatig door de fysiotherapeut op de hoogte gehouden, behalve in het geval wanneer u aangeeft dat dat niet wenselijk is. Wanneer u rechtstreeks naar de fysiotherapeut stapt, zal deze eerst een zogenaamde screening (onderzoek) uitvoeren. Hij wil namelijk eerst zeker weten of u bij hem aan het juiste adres bent voor uw klachten. Is dat niet het geval, dan kan hij u bijvoorbeeld weer doorverwijzen naar uw huisarts.
Wordt echter vastgesteld dat u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan start hij of een van zijn collega’s met de behandeling. Voor u is dat wel zo aangenaam.
Want hoe eerder u behandelt kunt worden, hoe eerder u immers kunt herstellen.